ikona telefonu Office: +48 570 454 007
Home » Projekty UE

Projekty UE

Loga fundusze Europejskie

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu tj.: autonomicznego wózka transportowego wyposażonego w podnośnik lub odbierak będącego wynikiem przeprowadzonych prac badawczych. Innowacyjny produkt pozwoli naszej firmie odpowiedzieć na potrzeby klientów, co umocni naszą pozycje na rynku oraz zapewni firmie dalszy rozwój.

Planowane efekty:

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych planujemy skonstruować prototyp urządzenia
z modułami w postaci podnośnika i odbieraka oraz dostosowanego do współpracy z nimi wózka autonomicznego. W wyniku zrealizowania drugiej części projektu tj. części wdrożeniowej będziemy mogli zaimplementować wyniki badań do własnej działalności.

Dzięki przeprowadzeniu prac inwestycyjnych objętych niniejszym projektem będziemy w stanie rozpocząć produkcję urządzeń skonstruowanych w części badawczej. Tym samym efekty projektu zostaną wdrożone do naszej oferty.

Wartość projektu: 2 071 337,02 PLN (w tym koszty kwalifikowane: 1 818 040,22 PLN )

Wkład Funduszy Europejskich: 1 303 274,13 PLN