ikona telefonu Office: +48 570 454 007

Jak często należy przeprowadzać kontrole wyposażenia ochronnego maszyn?

kontrola maszyny

Bezpieczeństwo w pracy jest bardzo istotnym elementem, o który dbać muszą zarówno pracownicy, jak i właściciele firm i przedsiębiorstw. W zależności od specyfikacji danego zakładu, pracownicy mają styczność z różnego rodzaju maszynami i urządzeniami. Niezależnie od ich zadań i działalności, wszystkie z nich muszą zostać wyposażone w elementy ochronne, pozwalające na zabezpieczenie pracowników przed urazem, kalectwem lub nawet śmiercią. Elementy ochronne montowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, minimalizując ryzyko wypadku.

Jakie kontrole wyposażenia ochronnego maszyn możemy wyróżnić?

Zarówno urządzenia i maszyny, jak ich wyposażenie ochronne mogą być poddane trzem rodzajom kontroli:

  • Wstępnej,
  • Okresowej,
  • Specjalnej.

Kontrola wstępna przeprowadzana jest przed oddaniem urządzenia do użytku. Maszyna sprawdzana jest pod kątem poprawnego działania i bezpieczeństwa. Na tym etapie sprawdzane są również wszystkie systemy ochronne, dopasowane do maszyny oraz wszystkie dodatkowe zabezpieczenia, jak na przykład barierki. Kontrola sprawdza je między innymi pod kątem stabilności, odpowiednich odległości od maszyn i pracowników.

Kontrola okresowa dotyczy tych elementów, które mogą ulec zniszczeniu podczas długotrwałej eksploatacji, a ich brak może stanowić niebezpieczeństwo dla osoby obsługującej maszynę. Takim elementem są na przykład osłony ochronne w urządzeniach. W pełni zautomatyzowane linie produkcyjne wysokiej jakości posiadają bardzo dużo elementów ochronnych, dzięki czemu korzystanie z nich jest bardzo bezpieczne. Przeprowadzane kontrole wstępne i okresowe pozwalają szybko wykryć jakiekolwiek nieprawidłowości elementów ochronnych, naprawić je i przywrócić maszyny do pełnej sprawności i bezpieczeństwa obsługi. Częstotliwość kontroli okresowych nie jest określona w przepisach, ilość kontroli w ciągu roku powinna zostać dostosowana do poziomu eksploatacji i narażenia maszynyoraz elementów ochronnych na zniszczenie i szkodliwe warunki.

Kontroli specjalnej podlegają w sytuacji pogorszenia się bezpieczeństwa użytkowania maszyny. Jeżeli maszyna stała bezczynnie przez dłuższy czas, wykonano prace modyfikacyjne w jej obrębie, modyfikacje elementów ochronnych lub wydarzył się wypadek w pracy należy przeprowadzić kontrolę specjalną maszyny i elementów ochronnych. Pełna sprawność elementów ochronnych jest podstawą do bezpiecznej pracy. Każda, chociażby najmniejsza usterka może doprowadzić do wypadku. Z tego tytułu kontrole elementów ochronnych są działaniem obligatoryjnym dla każdego przedsiębiorstwa.

Skip to content