ikona telefonu Sekretariat: +48 570 454 007
ikona telefonuSprzedaż: +48 577 116 007

Jakie kryteria powinny być uwzględnione przy budowie maszyn dla zakładu przemysłowego?

maszyna

Przemysł elektromaszynowy i budowa maszyn dla zakładu przemysłowego stale się rozwija. Dzięki temu istnieje możliwość dopasowania urządzeń produkcyjnych do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań danego zakładu zgodnych z zasadami Lean Manufacturing oraz wymogami Przemysłu 4.0. Dostosowanie odpowiedniego sprzętu i zakup maszyn specjalnych, „szytych na miarę” pod konkretny proces produkcyjny, pozwala na obniżenie kosztów produkcji poprzez szybsze oraz wydajniejsze wykonanie różnych zadań w firmie.

Ważna jest nie tylko sama budowa, ale również poprzedzające ją koncepcja, ocena ryzyka, FMEA, projektowanie, a następnie uruchamianie i programowanie PLC maszyn i programowanie robotów. W tekście podpowiadamy, jakie warunki muszą być spełnione, aby zakup maszyn produkcyjnych i linii technologicznych, okazał się sukcesem dla inwestora.

Zatrudnieni u nas doświadczeni pracownicy zajmują się profesjonalnym projektowaniem, budową, uruchamianiem, a także programowaniem maszyn produkcyjnych potrzebnych dla różnych zakładów przemysłowych. Inżynierowie mają odpowiednią wiedzę, która umożliwia tworzenie maszyn przemysłowych i linii produkcyjnych w pełni dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw i ich procesów produkcyjnych. Dzięki naszym urządzeniom można znacznie zwiększyć wydajność produkcji i procesów zachodzących w firmie.

Jak powinny być budowane maszyny dla przemysłu?

Etap 1 – ściągnięcie oferty od dostawcy maszyn

Rezultatem tego etapu powinno być otrzymanie od producenta maszyn oferty z koncepcją maszyn dokładnie takich, jakie są potrzebne w zakładzie produkcyjnym. Najlepszą opcją dla klienta byłoby otrzymanie kilku ofert z różnymi opcjami wydajnościowymi w zależności od stopnia automatyzacji i robotyzacji. W celu otrzymania oferty należy wysłać do producenta maszyn zapytanie ofertowe z poniższymi informacjami:

– jaki jest przewidywany roczny wolumen produkcji – ile sztuk produktu na rok ma produkować dana maszyna,

– ile będzie referencji/typów produktów,

– ile komponentów wchodzi w skład każdej referencji,

– rysunki techniczne komponentów oraz rysunki złożeniowe wyrobów gotowych z naniesionymi wymaganymi tolerancjami,

– wymagania procesowe – siły, momenty, temperatury i inne parametry niezbędne do zmontowania zgodnego produktu,

– wymagania jakościowe – wymagane kontrole, które ma wykonywać maszyna np. inspekcje wizyjne, skanowanie kodów QR i data matrix, weryfikacja obecności i orientacji położenia komponentów, czy urządzenia mają mieć wbudowane systemy traceability zapisujące w układzie sterowania maszyny parametry procesu każdego wyprodukowanego wyrobu,

– ilu operatorów ma obsługiwać maszynę – czy mamy wykonać maszynę w pełni automatyczną lub zrobotyzowaną, czy może potrzebne są proste stanowiska montażowe obsługiwane przez operatorów,

– wymagania Przemysłu 4.0 – czy maszyny mają komunikować się z nadrzędnym systemem zarządzania produkcją, czy maszyny mają przesyłać dane do innych urządzeń w fabryce np. do robotów mobilnych AMR,

– wymagania odnośnie do preferowanych producentów serwonapędów, robotów, sterowników PLC oraz elementów układów pneumatyki i hydrauliki, które mają zostać użyte do budowy maszyn.

Po otrzymaniu powyższych danych specjalista ds. kosztorysowania przygotowuje wstępną koncepcję oraz oblicza koszt zbudowania i uruchomienia maszyn w zakładzie klienta.

Etap 2 – obliczenie okresu zwrotu z inwestycji i wybór najlepszego dostawcy

Na podstawie ofert otrzymanych od dostawców należy obliczyć okres zwrotu z inwestycji. W zależności od branży akceptowalny czas zwrotu z inwestycji waha się między 2 a 5 lat. Z ofert spełniających kryteria zwrotu należy wybrać tę, której dostawca zapewni najlepszą jakość i niezawodność maszyn. Warto wybierać dostawców, posiadających kompetencje, pozwalające na projektowanie, programowanie, obróbkę skrawaniem i montaż maszyn we własnym zakresie. Tacy dostawcy mogą znacznie szybciej reagować na problemy pojawiające się w trakcie uruchamiania maszyn oraz produkcji seryjnej. Polecamy także wybierać dostawców posiadających certyfikat jakości ISO:9001:2015 oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie tworzeniu i uruchamianiu maszyn produkcyjnych.

Etap 3 – zamówienie maszyny

W przypadku przeprowadzania pierwszej transakcji z nowym dostawcą dobrą praktyką jest podpisywanie umowy z zawartymi w niej obowiązkami dostawcy, klienta, terminami dostawy, warunkami płatności, karami umownymi oraz warunkami gwarancji. W przypadku gdy nawiązujemy kolejną już transakcję z dostawcą, do którego mamy już zaufanie można poprzestać na przesłaniu zamówienia bez podpisywania umowy, w takim wypadku warto jednak zabezpieczyć się warunkami płatności i dużą część ceny maszyn zapłacić po przeprowadzeniu odbioru końcowego w zakładzie klienta.

Etap 4 – prowadzenie projektu

O prowadzeniu projektów inwestycyjnych napisano już mnóstwo książek i artykułów. W branży budowy maszyn przemysłowych dobrymi praktykami są między innymi:

– stworzenie harmonogramu projektu i jego cykliczne monitorowanie,

– zorganizowanie cyklicznych spotkań pomiędzy dostawcą i klientem, na których omawiany jest status projektu, komunikowane i wyjaśniane problemy w projekcie – w zależności od projektu mogą to być spotkania przeprowadzane raz na tydzień, a nawet raz na dzień,

– omówienie szkiców koncepcyjnych maszyn i mechanizmów wchodzących w ich skład,

– omówienie projektu 3D przed rozpoczęciem jego wykonywania w metalu,

– wizyta (jedna lub kilka) w zakładzie dostawcy podczas budowy maszyn – podczas takich wizyt mogą zostać wyjaśnione pojawiające się problemy, a obecność klienta niewerbalnie wywiera presję na dostawcę – pokazuje, że klientowi zależy na terminowej dostawie urządzeń,

– przeprowadzenie odbioru wstępnego w zakładzie producenta maszyn. Podczas takiego obioru maszyna powinna pracować przez co najmniej kilka godzin, a najlepiej przez jedną zmianę, aby wychwycić i rozwiązać problemy pojawiające się w produkcji seryjnej. Podczas odbioru powinno sprawdzić się także, czy można w łatwy sposób przezbroić maszynę pomiędzy referencjami oraz czy układ bezpieczeństwa maszyn działa poprawnie,

– przeprowadzenie odbioru końcowego maszyn w zakładzie klienta. Podczas odbioru końcowego należy przeprowadzić znacznie dłuższą produkcję najlepiej kilkuzmianową i sprawdzić wszystkie parametry opisane w punkcie odbiór wstępny. Poza tym trzeba skontrolować, czy maszyna posiada deklarację zgodności WE oraz tabliczkę znamionową z oznaczeniem CE. Dostawca ma także obowiązek przekazać dokumentację techniczną maszyn.

Jak widać po opisie powyżej, budowa maszyn dla przemysłu to bardzo skomplikowany proces, który musi spełniać odpowiednie wymagania, aby praca ze urządzeniami była nie tylko efektywna, ale również bezpieczna. Jest to bardzo ważne. Konieczne jest odpowiednie zaprogramowanie urządzeń, aby mogły one być w pełni dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Nowoczesne rozwiązania technologiczne wyróżniają się nie tylko bezpieczeństwem, ale również funkcjonalnością.

Automatyzacja urządzeń i procesów produkcyjnych pomaga zwiększyć wydajność firmy, a tym samym wpływa na szybki i prawidłowy rozwój przedsiębiorstwa. Z tych powodów jak najbardziej opłaca się inwestować w wysokiej jakości maszyny, zbudowane przez profesjonalistów. Nowe sprzęty są wytrzymałe i odporne na różne uszkodzenia, w związku z czym mogą służyć przez długi czas, zwłaszcza jeśli są odpowiednio wykorzystywane. Nasza firma może zaprojektować maszyny dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Skip to content