ikona telefonu Sekretariat: +48 570 454 007
ikona telefonuSprzedaż: +48 577 116 007

Na czym polega robotyka maszyn?

robotyka

Wszystkie firmy zajmujące się produkcją dążą do zwiększenia osiąganego poziomu zysków przez usprawnianie wykonywanych procesów technologicznych, w taki sposób, by wzrastała ich wydajność, nie wpływając jednocześnie na zmniejszenie jakości. Sposobami na uzyskanie najlepszych rezultatów w tym obszarze jest stosowanie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Przekonajmy się, co można dzięki temu osiągnąć i zobaczmy jakie możliwości są wybierane najczęściej.

Jak działają roboty przemysłowe?

Roboty przemysłowe to urządzenia, które są w stanie wykonywać cały ciąg skomplikowanych czynności w ramach procesów technologicznych. Korzystając z odpowiednich czujników badających położenie i stan poszczególnych podzespołów oraz elementów, które mają być poddawane obróbce, wykonują one złożone programy działania, wykorzystując swoje elementy robocze, poruszane precyzyjnie działającymi serwomechanizmami. Zaawansowane oprogramowanie pozwala im na reakcję adekwatną do sytuacji i modyfikowanie działań w zależności od czynników zewnętrznych. Roboty mogą być używane m.in. przy spawaniu, montażu, transporcie i pakowaniu. W porównaniu z klasycznymi rozwiązaniami automatyzacyjnymi roboty wyróżniają się większą złożonością i zakresem wykonywanych funkcji. Ich wykorzystanie wiąże się ze sporą inwestycją, jednak skala korzyści wynikających z ich zastosowania znacznie przewyższa poniesione koszty.

Dlaczego warto korzystać z robotów?

Wykorzystanie robotów przemysłowych oznacza przyspieszenie produkcji, przez zlikwidowanie przerw nieodzownych, gdy urządzenia są obsługiwane bezpośrednio przez ludzi i zwiększenie tempa poszczególnych czynności. Wprowadzenie robotów to tym samym spadek jednostkowych kosztów produkcji. Wiąże się również z wyeliminowaniem błędów ludzkich, zmniejszając straty materiałów i podnosząc powtarzalność. Pozwala na pracę w trudnych warunkach bez konieczności stosowania systemów zabezpieczających nieodzownych przy zadaniach wykonywanych przez ludzi np. z uwagi na podwyższoną temperaturę lub zapylenie.

Skip to content