ikona telefonu Sekretariat: +48 570 454 007
ikona telefonuSprzedaż: +48 577 116 007

Na jakie postawić rozwiązania z zakresu sterowania maszyn?

sterowanie maszyn

Działanie nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych w przemyśle powinno gwarantować możliwość uzyskiwania wysokiej wydajności przy zachowaniu odpowiedniego poziomu jakości. Wiąże się to zwykle ze stosowaniem zaawansowanych systemów sterowania maszyn, które nie tylko pozwalają na łatwą i szybką realizację poszczególnych procesów, ale także oferują bieżący nadzór nad ich przebiegiem oraz rozbudowane opcje ich planowania. Przekonajmy się, co można zyskać dzięki używaniu automatyki przemysłowej i jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej.

Jak działa automatyka przemysłowa?

Określenie automatyka przemysłowa obejmuje wszystkie rozwiązania pozwalające na wykonywanie poszczególnych zadań z minimalnym udziałem operatora. Wprowadzenie układów automatycznych oznacza więc możliwość precyzyjnej kontroli nad zachowaniem układu z wykorzystaniem rozmaitych sprzężeń zwrotnych. Urządzenia tego typu uzyskują informacje z zainstalowanych czujników, które sprawdzają np. temperaturę, ciśnienie, wilgotność, prędkość ruchu lub przepływu, uzyskiwaną energią albo położenie, a także poziom różnych substancji, choćby stężenie gazów czy ilość materiału. Dane są przekazywane do jednostki sterującej, jaką jest przemysłowy układ PLC. W zależności od potrzeb regulator reaguje na zmiany konkretnych parametrów, inicjując działanie innych układów tzw. elementów wykonawczych aż do momentu uzyskania właściwych wskazań. Układy automatyczne mogą sterować zarówno pojedynczymi funkcjami, jak i działaniem całych linii np. w zrobotyzowanych fabrykach, gdzie nadzorują wszystkie etapy procesu produkcyjnego.

Automatyka a operator

Układy automatyczne muszą też informować o stanie urządzeń, którymi kierują swego operatora, który podejmuje decyzje co do ich działania i jego zakresu. Duże znaczenie ma więc stosowany interfejs. Coraz częściej wykorzystywane są tu systemy HMI/SCADA, odpowiadające za prezentację danych o monitorowanych procesach, realizowanych zadaniach czy detalach na temat działania poszczególnych elementów – obciążenia czy sytuacji awaryjnych on-line.

Skip to content