ikona telefonu Sekretariat: +48 570 454 007
ikona telefonuSprzedaż: +48 577 116 007

Stanowiska zrobotyzowane

Zrobotyzowane stanowiska i zrobotyzowane linie produkcyjne

Zajmujemy się projektowaniem i budową zrobotyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych. Podejmujemy się również automatyzacji produkcji przemysłowej w już istniejących procesach produkcyjnych, opierających się na nieco starszej technologii. Modernizację można przeprowadzić na dwa sposoby:

 • poprzez zamówienie nowych maszyn, zaprojektowanych do działania w zautomatyzowanej linii produkcyjnej,
 • dzięki modyfikacji aktualnie posiadanych maszyn, które mogą zostać dostosowane do współpracy z robotami przemysłowymi.

Robotyzację stanowisk przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, a następnie nadajemy deklaracje zgodności WE na zrobotyzowane maszyny. Dostarczamy rozwiązania z zastosowaniem nowoczesnych metod automatyki przemysłowej oraz robotów przemysłowych przodujących producentów, takich jak ABB, KUKA, FANUC czy KAWASAKI.

Zastosowanie stanowisk zrobotyzowanych

Stanowiska zrobotyzowane to wysokiej jakości urządzenia mechaniczne, w których najważniejszą rolę odgrywa robot przemysłowy. Jest to automatycznie sterowany sprzęt wielofunkcyjny, przy jego pomocy można wykonywać wiele różnych zadań. Wystarczy go jedynie odpowiednio zaprogramować. Poza nim stanowisko zrobotyzowane składa się z innych urządzeń, przeznaczonych do konkretnej pracy. Mogą to być m.in. taśmociągi, podajniki czy stanowiska umożliwiające kontrolowanie.

Wykorzystanie stanowisk zrobotyzowanych sprawdza się w różnych branżach. Stosuje się je podczas niemalże każdego etapu realizacji procesów przemysłowych. Najczęściej używa się ich do tworzenia komponentów, lutowania, spawania czy parkowania i taśmowania. Przydają się również podczas paletyzacji ładunków i wielu innych czynności. W związku z tym stanowiska zrobotyzowane cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Zdecydowanie wpływają na jakość i komfort pracy, a także na wydajność.

W jakich stanowiska zrobotyzowanych się specjalizujemy?

Specjalizujemy się w projektowaniu i instalacji stanowisk zrobotyzowanych, obsługujących między innymi procesy:

 • montażu elementów: skręcania, nitowania, wciskania, zaciskania, prasowania, klejenia,
 • obsługiwane przez prasy hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, serwoprasy,
 • pick and place, czyli przenoszenia elementów pomiędzy dwoma lub w obrębie jednej maszyny z jednego gniazda do drugiego,
 • spawania i zgrzewania – możemy wykonać kompletne cele spawalnicze i zgrzewające,
 • paletyzacji, czyli załadunku gotowych wyrobów na paletę,
 • depaletyzacji, czyli rozładunku elementów z palety i ich transportu do gniazda maszyny,
 • załadunku komponentów do maszyny,
 • wyładunku z maszyny wyrobów po procesie,
 • kontroli jakości w połączeniu robota i systemów do przeprowadzania inspekcji wizyjnych.

Po zautomatyzowaniu linii produkcyjnej zapewniamy szkolenie personelu z obsługi zrobotyzowanych przez nas stanowisk oraz programowania robotów, które wprowadzamy do danego zakładu. Zwiększamy tym samym kompetencje pracowników przedsiębiorstwa do poziomu umożliwiającego rozwiązywanie standardowych problemów, często pojawiających się przy produkcji seryjnej. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko przerwania ciągłości procesów produkcyjnych, a jednocześnie wpłyniemy korzystnie na motywację do pracy osób zatrudnionych na stanowiskach różnego szczebla, które poczują, że firma daje im możliwość rozwoju.

Analiza opłacalności inwestycji w robotyzację

Nasze projekty dostosowujemy do wymagań procesowych klienta. Ofertę przygotowujemy wspólnie z zamawiającym, aby odpowiednio dostosować stopień robotyzacji stanowisk do okresu zwrotu z inwestycji, określanego na podstawie rocznego volumenu oraz czasu zaoszczędzonego na eliminacji operacji manualnych. Na tej podstawie klient decyduje, czy proces opłaca się zrobotyzować i zautomatyzować w całości, czy należy rozważyć montaż linii półautomatycznych. Dla klientów, którzy po raz pierwszy zamawiają maszyny do swojego zakładu na początku procesu ofertowania zwykle przygotowujemy kilka opcji budżetowych, aby poznali koszty od najprostszego stanowiska z większością operacji wykonywanych manualnie przez operatora, poprzez stanowiska półautomatyczne, do stanowisk w pełni zautomatyzowanych, wykorzystujących automatyczne manipulatory, podajniki wibracyjne, przenośniki i roboty przemysłowe.

Mając na uwadze opłacalność inwestycji, do naszych projektów dobieramy sprzęt dokładnie taki, jaki wystarczy do wykonania wymaganych operacji w procesie produkcyjnym. Projekty przygotowujemy zgodnie z zasadami lean manufacturing – proponujemy roboty o rozmiarach takich, jakie są potrzebne do wykonania danych operacji z zapewnieniem wieloletniej pracy zrobotyzowanych maszyn. Wspólnie z producentami robotów zawsze optymalnie dobieramy wielkość instalowanych urządzeń, dzięki czemu minimalizujemy koszty inwestycji w modernizację, a następnie eksploatację zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Ulga na robotyzację – wsparcie inwestycji w robotyzację

W 2022 roku rząd Rzeczypospolitej Polskiej uruchomił wsparcie inwestycji w robotyzację i automatyzację produkcji przemysłowej przedsiębiorstw. Wprowadzenie ulgi ma na celu zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, a także unowocześnienie polskiej gospodarki i poprawienie jej międzynarodowej pozycji pod względem robotyzacji.

Ulga polega na umożliwieniu przedsiębiorcom pomniejszenia podstawy opodatkowania o dodatkowe 50% kosztów związanych z inwestycjami w robotyzację stanowisk pracy. Korzystając z ulgi, przedsiębiorca, zamiast odliczać od podstawy opodatkowania 100% kosztów związanych z inwestycją we wprowadzenie robotów przemysłowych, ma możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 150% kosztów robotyzacji. Ulgą na robotyzacje objęte są koszty:

 • zakupu lub leasingowania nowych robotów i kobotów,
 • zakupu oprogramowania,
 • zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
 • zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwać nowy sprzęt.

Zawarte na powyższej liście kategorie są bardzo ogólne i umożliwiają odliczenie w ramach ulgi na robotyzację prawie całych kosztów zrobotyzowania większości procesów produkcyjnych.

Odliczenie nie może jednak być wyższe niż całkowita kwota dochodu, jaki podatnik uzyskuje ze źródeł pozostałych niż zyski kapitałowe. Ulga dotyczy kosztów poniesionych od początku roku 2022 do końca roku 2026.

Dlaczego warto inwestować w robotyzację procesów produkcyjnych?

Rosnące koszty wynagrodzeń, spadek liczby pracowników zainteresowanych zatrudnieniem przy liniach produkcyjnych i wrażliwość fabryk na zagrożenia epidemiologiczne skłaniają naszych klientów do rozważania inwestycji w robotyzację procesów przemysłowych.

Główne zalety inwestycji w stanowiska zrobotyzowane to:

 • oszczędność na czasie pracy operatorów wyeliminowanych z procesu produkcyjnego,
 • możliwość przyspieszenia produkcji i zwiększenia wydajności linii produkcyjnych po zautomatyzowaniu – robot może wykonywać operacje znacznie szybciej niż człowiek,
 • możliwość uzyskania pracy ciągłej przez robota i zwiększenia wydajności maszyn produkcyjnych – eliminacja przestojów na przerwy operatora np. zjedzenie posiłku,
 • brak wrażliwości robota na nieergonomiczne operacje – zmniejszenie ilości zwolnień lekarskich powodowanych wykonywaniem dużej ilości nieergonomicznych ruchów przez operatora,
 • możliwość pracy robota w podwyższonych temperaturach przy braku spadku wydajności,
 • odporność robota na pracę w warunkach szkodliwych,
 • wzrost jakości i zmniejszenie ilości błędów – roboty wykonują operacje nieporównywalnie bardziej powtarzalnie niż człowiek. Zastosowanie robotów umożliwia zmniejszenie nakładów finansowych na kontrolę jakości wyprodukowanych elementów,
 • zwiększenie obrotów firmy poprzez umożliwienie uruchomienia w zakładzie nowych, bardziej precyzyjnych procesów, których człowiek nie jest w stanie wykonać,
 • możliwość ciągłego monitorowania procesu produkcyjnego zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0,
 • zwiększenie prestiżu firmy np. podczas audytów klientów z Niemiec, Francji czy UK i ułatwienie nawiązywanie współpracy z klientami z zagranicy,
 • możliwość uzyskania ulgi na robotyzację, co znacznie skraca okres zwrotu inwestycji w zakup robota przemysłowego i robotyzację procesów przemysłowych.
Skip to content