ikona telefonu Sekretariat: +48 570 454 007
ikona telefonuSprzedaż: +48 577 116 007
Home » Projekty UE

Projekty UE

Loga fundusze Europejskie

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu tj.: autonomicznego wózka transportowego wyposażonego w podnośnik lub odbierak będącego wynikiem przeprowadzonych prac badawczych. Innowacyjny produkt pozwoli naszej firmie odpowiedzieć na potrzeby klientów, co umocni naszą pozycje na rynku oraz zapewni firmie dalszy rozwój.

Planowane efekty:

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych planujemy skonstruować prototyp urządzenia
z modułami w postaci podnośnika i odbieraka oraz dostosowanego do współpracy z nimi wózka autonomicznego. W wyniku zrealizowania drugiej części projektu tj. części wdrożeniowej będziemy mogli zaimplementować wyniki badań do własnej działalności.

Dzięki przeprowadzeniu prac inwestycyjnych objętych niniejszym projektem będziemy w stanie rozpocząć produkcję urządzeń skonstruowanych w części badawczej. Tym samym efekty projektu zostaną wdrożone do naszej oferty.

Wartość projektu: 2 071 337,02 PLN (w tym koszty kwalifikowane: 1 818 040,22 PLN )

Wkład Funduszy Europejskich: 1 303 274,13 PLN

Loga fundusze Europejskie

Cele projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu tj. systemu automatycznego transportu towarów na zewnątrz budynków przy użyciu precyzyjnych samojezdnych wózków transportowych, będącego wynikiem przeprowadzonych prac badawczych. Innowacyjny produkt pozwoli naszej firmie odpowiedzieć na potrzeby klientów, co umocni naszą pozycje na rynku oraz zapewni firmie dalszy rozwój.

Planowane efekty:

W wyniku przeprowadzenia prac badawczych planuje się skonstruować prototyp systemu automatyzacji transportu zewnętrznego za pomocą mobilnych robotów. W wyniku zrealizowania drugiej części projektu tj. części wdrożeniowej wyniki badań zostaną zaimplementowane do własnej działalności.

Dzięki przeprowadzeniu prac inwestycyjnych objętych niniejszym projektem będziemy
w stanie rozpocząć produkcję urządzeń skonstruowanych w części badawczej. Tym samym efekty projektu zostaną wdrożone do naszej oferty.

Wartość projektu: 2 741 790,98 PLN (w tym koszty kwalifikowane: 2 572 561,58 PLN )

Wkład Funduszy Europejskich: 1 566 470,38 PLN

Skip to content