ikona telefonu Office: +48 570 454 007

Co powinno zawierać zamówienie dotyczące budowy maszyny przemysłowej?

wózek autonomiczny

Budowa maszyny przemysłowej to złożony proces, który wymaga starannego planowania i specjalistycznej wiedzy. Aby zapewnić sukces projektu, kluczowym elementem jest przygotowanie dokładnego i precyzyjnego zamówienia. Jeśli chodzi o zamówienie budowy maszyn przemysłowych, ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie niezbędne elementy zostały w nim zawarte. Dzięki temu projekt przebiegnie sprawnie, a wszelkie oczekiwania będą spełnione. W tym artykule przyjrzymy się temu, co powinno znaleźć się w zamówieniu na budowę maszyn przemysłowych. Sprawdź, na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Podczas określania typu i specyfikacji dla budowy maszyn do przemysłu ważne jest, aby podać jak najwięcej szczegółów. Obejmuje to informacje o rozmiarze, wymaganiach dotyczących mocy, użytych materiałach i innych istotnych kwestiach. Dodatkowo istotne jest, aby określić, ile maszyn jest zamawianych i czy istnieją jakieś specjalne wymagania dla każdej z nich. Informacje te powinny być przejrzyste, żeby każdy mógł się z nimi zapoznać.

Elementy potrzebne do zlecenia na budowę maszyn przemysłowych.

  • Opis techniczny

Pierwszym elementem zamówienia powinien być szczegółowy opis techniczny maszyny, która ma zostać zbudowana. Należy określić jej przeznaczenie, parametry techniczne, pojemności, wydajność, tolerancje oraz wszelkie inne wymagane specyfikacje. W przypadku, gdy klient nie ma doświadczenia w budowie maszyn, najlepiej jest skupić się na opisie funkcji, którą ma wykonać maszyna, a dobór rozwiązań technicznych do realizacji tych funkcji pozostawić producentowi maszyn. Koniecznie trzeba określić, ilu operatorów może obsługiwać maszyna lub ewentualnie zaznaczyć, że urządzenie ma pracować w pełni automatycznie. Dobrą praktyką jest dodanie w wymaganiach informacji, przez jaki czas maszyna musi być zdolna do pracy bez konieczności zasilania komponentami przez magazyniera. Im bardziej szczegółowy będzie opis techniczny, tym sprawniej zostanie przeprowadzony proces projektowania, budowy, uruchomienia i odbioru maszyny przez klienta.

Aby obniżyć ilość części zamiennych na magazynie utrzymania ruchu, warto umieścić także wymagania odnośnie do typów komponentów handlowych, które mają zostać zastosowane do budowy maszyny. Część klientów ogranicza się jedynie do podania marek preferowanych komponentów np. Balluff, Siemens czy Festo. Niektórzy klienci podają producentów i typy, a nawet konkretne numery komponentów.

Opis techniczny powinien także zawierać parametry takie jak dopuszczalny rozmiar maszyny, pobór mocy oraz wymagania dotyczące materiałów, z jakich maszyna może być wykonana.

Dobrze jest także umieścić zapisy zgodne z metodologią Lean Manufacturing:

– tact time,

– czas cyklu,

– dostępność wyrażana parametrem OEE,

– czas przezbrojenia pomiędzy referencjami,

– możliwość produkowania na tej samej maszynie kilku różnych produktów poprzez zastosowanie przezbrajanego oprzyrządowania,

– wysoka ergonomia pracy,

– zabezpieczenia jakościowe Poka-Yoke.

  • Wymagania dotyczące jakości

Kolejnym istotnym elementem zamówienia jest określenie wymagań dotyczących jakości maszyny. Należy jasno zdefiniować oczekiwane standardy jakościowe, takie jak dokładność, niezawodność, trwałość, bezpieczeństwo i ergonomia. W przypadku konkretnych branż mogą istnieć specjalne przepisy regulujące normy jakościowe, które należy uwzględnić. Dobrą praktyką jest dołączanie rysunku technicznego wyrobu, który ma produkować maszyna. Na rysunku powinny być podane tolerancje wymiarów wyrobu, który ma być produkowany przez maszynę. W przypadku wymiarów krytycznych produktu warto dodać wymaganie o konieczności uzyskania określonej wartości parametru Cpk. Np. Cpk=1,67. W przypadku takiego zapisu podczas uruchomienia maszyny przeprowadzane są pomiary 30 sztuk produktu, a następnie obliczana jest wartość tego parametru. Osiągnięcie wymaganej powtarzalności produktu zabezpiecza klienta przed wyprodukowaniem sztuk niezgodnych.

W przypadku produkcji na jednej maszynie kilku podobnych do siebie wyrobów koniecznie należy dodać wymaganie zastosowania Poka-Yoke tzn. zabezpieczeń wbudowanych w maszynę, uniemożliwiających niepoprawny montaż komponentów.

  • Harmonogram i termin dostawy

W zamówieniu powinny znaleźć się również informacje dotyczące harmonogramu budowy maszyny. Należy określić termin rozpoczęcia i zakończenia projektu, termin dostawy maszyny, a także ewentualne kamienie milowe i terminy pośrednie. Poinformowanie dostawcy o wymaganych terminach pozwoli na odpowiednie zaplanowanie prac i uniknięcie opóźnień.

  • Ilość i koszt

Jednym z najważniejszych elementów zamówienia jest określenie budżetu i kosztów budowy maszyny. Aby to zrobić, w zamówieniu należy wskazać ilość zamawianych maszyn i ustaloną z producentem kwotę, jaką jesteśmy gotowi przeznaczyć na ten projekt. Ponadto warto uwzględnić dodatkowe koszty związane z instalacją, szkoleniem personelu czy serwisem po oddaniu maszyny do użytku.

  • Warunki płatności

Zwykle płatności w projekcie dzieli się na kilka części:

– po przesłaniu zamówienia,

– po przeglądzie projektu 3D maszyny,

– po uruchomieniu maszyny w siedzibie producenta maszyn,

– po uruchomieniu maszyny w zakładzie klienta.

W warunkach płatności należy ustalić, w jakim terminie będą płatne faktury np. 7, 14 czy 30 dni po wystawieniu faktury.

  • Warunki gwarancji i serwisu

Ważnym aspektem zamówienia jest określenie warunków gwarancji i serwisu maszyny. Należy jasno zdefiniować, jaki oczekiwany jest okres gwarancji, zakres napraw gwarancyjnych, formę, w jakiej powinno być wysyłane zgłoszenie gwarancyjne oraz dostępność i czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię. To zapewni klientowi pewność, że maszyna będzie utrzymywać wysoką wydajność i niezawodność przez długi czas. Standardowy okres gwarancji w przemyśle wynosi 12 miesięcy. Niektórzy klienci życzą sobie, aby okres gwarancji wydłużyć np. do 24 miesięcy. Przed podjęciem takiej decyzji należy wziąć pod uwagę, że wydłużenie terminu gwarancji zwiększa koszt maszyny.

Aby zbytnio nie komplikować samego formularza zamówienia maszyny, najlepiej jest stworzyć osobny dokument z powyżej opisanymi wymaganiami i wysłać go razem z zamówieniem jako jego załącznik.

Przygotowanie kompleksowego zamówienia dotyczącego budowy maszyny przemysłowej jest kluczowe dla zapewnienia efektywnej realizacji projektu. Szczegółowy opis techniczny, wymagania jakościowe, harmonogram, budżet oraz warunki gwarancji i serwisu są niezbędne do ustalenia oczekiwań klienta oraz zapewnienia dostawcy właściwych wytycznych. Dbałość o te elementy umożliwi skuteczną budowę maszyny przemysłowej, która spełni wszystkie wymagania i oczekiwania klienta.

Skip to content