ikona telefonu Office: +48 570 454 007

Jak weryfikować stan techniczny robota?

inżynier steruje robotami przemysłowymi

Rynek robotów, w Polsce i na świecie, z roku na rok staje się coraz większy – zarówno jeśli chodzi o ilość sprzedanych sztuk, jak i ich zaawansowanie technologiczne. Profesjonalne urządzenia stają się nieodłączną częścią procesów przemysłowych, zapewniając większą powtarzalność, lepsze efekty i rosnącą efektywność. Aby jednak cały proces przebiegał sprawnie i zgodnie z najwyższymi normami, konieczna jest systematyczna weryfikacja stanu technicznego robotów. Dlaczego jest to tak ważne? I w jaki sposób przeprowadzana jest wspomniana weryfikacja? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Dlaczego regularne sprawdzenie robotów jest ważne?

Regularne sprawdzanie stanu technicznego robotów jest bardzo ważne, ponieważ pozwala na wydłużenie czasu ich eksploatacji oraz na szybkie wyłapywanie nieprawidłowości. To z kolei umożliwia łatwe wyeliminowanie nieplanowanych przestojów, które wiążą się z zaburzeniami w pracy, ze zmniejszeniem efektywności, a także z dużymi kosztami. Świadomość aktualnego stanu technicznego robotów pozwala także zaplanować prace serwisowe z odpowiednim wyprzedzeniem – tak, aby było to wygodne dla firmy.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest mniejsze ryzyko poważnych awarii, które mogą prowadzić do dużych szkód, kosztów, a niekiedy także do zagrożenia dla pracowników. Regularne sprawdzanie stanu technicznego ma więc wiele zalet. Jednak w jaki sposób jest przeprowadzane?

Jak zweryfikować stan techniczny robota?

Stan techniczny nowoczesnych robotów jest weryfikowany przez zaawansowane systemy, które zbierają dane o ich pracy w czasie rzeczywistym, analizują pozyskane informacje i dają wgląd w stan urządzenia. Czynnikiem podlegającym takiej analizie może być np. rzeczywisty pobór prądu, którego zwiększenie świadczy o prawdopodobnym uszkodzeniu.

Wspomniane systemy mogą prowadzić monitorowanie w sposób ciągły lub okresowy, czyli zgodny z obowiązującym harmonogramem. Bardzo ważne jest też wyłapywanie tzw. odchyleń od linii trendu, które świadczą o uszkodzeniu jednej z części.

Sprawdzenie stanu technicznego robota może przebiegać na dwa sposoby:

  • z uwzględnieniem wartości, które są generowane przez własne układy pomiarowe, czyli przez układy wykorzystane w samym robocie, 
  • z uwzględnieniem wartości generowanych przez systemy zewnętrzne, czyli niezwiązane bezpośrednio z maszyną.

Co ważne oba rozwiązania mogą być efektywne. Warto jednak pamiętać, że druga technika wiąże się z mniejszym ryzykiem błędu. 

Niektóre metody wykorzystywane do weryfikacji stanu technicznego robota to m.in. metody mechaniczne: stykowe np. czujnik zębaty, czujnik inkrementalny, a także bezstykowe np. pneumatyczne czujniki przepływowe, czujniki indukcyjne oraz metody optyczne: wizyjne, fotogrametryczne, laserowe.

Skip to content